Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Statistică Călărași

Organizarea Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Numărul de posturi, organigrama, ştatul de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară ale direcţiei, sunt aprobate prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi are următoarea structură  organizatorică:

  • Serviciul statistică economică, comerţ şi servicii;
  • Compartimentul de resurse umane, contabilitate, securitate şi sănătate în muncă;
  • Compartimentul de IT, turism şi preţuri;
  • Compartimentul de statistică socială şi anchete în gospodării;
  • Compartimentul de sinteză, statistică regională, sistem statistic teritorial, diseminare şi relaţii cu publicul.

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de  colaborare cu  toate direcţiile  regionale  şi  judeţene  de  statistică  din  ţară, direcţiile  din  Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu  serviciile  deconcentrate   ale  administraţiei  publice centrale.  Este condusă de un director executiv. Directorul  executiv  reprezintă  direcţia   în   raporturile cu  organele  administraţiei  publice  locale,  cu serviciile  deconcentrate  ale  administraţiei  publice  centrale,  precum  şi  cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

ORGANIGRAMA

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Regulamentul intern al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Carieră – anunţurile posturilor scoase la concurs

Listă funcţii publice

Codul de conduită etică şi profesională a personalului Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi