Locuinţe şi utilităţi publice

Canalizare publică şi spaţii verzi  2004-2021

Fondul de locuinţe 1995, 2000-2014 | 2015-2021

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor 1995, 2000-2014 | 2015-2021

Reţeaua şi volumul gazelor nasturale distribuite 1990, 1995, 2000-2021

Localităţile în care se distribuie energie termică 2004-2021

Reţeaua de distribuţie a apei potabile 2004-2021

Străzile orăşeneşti 2004-2021