Veniturile populaţiei

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale

1995, 2000-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021