Rapoarte şi studii

♦ Rapoarte de activitate

♦ Rapoarte ale consilierului de etică

♦ Rapoarte transparenţă decizională

♦ Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001

♦ Rapoarte privind activitatea de soluţionare a petiţiilor

♦ Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor de integritate

♦ Rapoarte de autoevaluare măsurilor preventive anticorupţie

♦ Rapoarte privind inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau funcţiei