INTEGRITATEA INSTITUȚIONALĂ

♦ Codul de conduită etică şi profesională a personalului Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

♦ Rapoarte privind inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau funcţiei

♦ Plan de integritate 2021-2025 – Direcţia Regională de Statistică Călăraşi

♦ Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

♦ Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismele de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 a Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

♦ Declaraţie privind asumarea unei agende de integritate organizaţională a Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

♦ Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor de integritate

♦ Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupţie – 2023 – Direcţia Regională de Statistică Călăraşi

♦ Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante