Agricultură

Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi 1995, 2000-2013 | 2014-2021

Fondul funciar, după modul de folosinţă 1995, 2000-2013 | 2014

Producţia ramurii agricole 2001-2013 | 2014-2021

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi 1995, 2000-2013 | 2014-2021

Producţia medie la hectar a principalelor culturi

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2021

Supraţa viilor pe rod 2004-2021

Producţia de struguri 2004-2021

Producţia medie de struguri la hectar 2004-2021

Producţia de fructe 2004-2021

Efectivele de animale 1995, 2000-2013 | 2014-2021

Producţia agrícola animală 2004-2021

Parcul de tractoare şi maşini  agricole principale din agricultură 1995, 2000-2013 | 2014-2021