Informații de interes public

Solicitare informaţii de interes public

Buletin informativ – Legea 544/2001

Buget din toate sursele de venit

Bilanţuri contabile

Achiziţii publice

Declaraţii de avere şi declaraţii de interese

Formulare tip

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Supraveghere video

Norme de confidenţialitate

Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi, încheiat între Direcţia Regională de Statistică Călăraşi şi Sindicatul Liber Independent Statistică Călăraşi

• Anunţuri angajări, promovări

• Anunţuri achiziţii